================================================== --> ส่งมอบแล้ว Ford Fiesta เพอร์เฟคคาร์ ติด 1 ใน 5 ในกรุงเทพฯ

ส่งมอบแล้ว Ford Fiesta เพอร์เฟคคาร์ ติด 1 ใน 5 ในกรุงเทพฯ