================================================== --> ส่งมอบแล้ว Toyota Commuter อายุน้อย ก็สามารถออกรถได้

ส่งมอบแล้ว Toyota Commuter อายุน้อย ก็สามารถออกรถได้