================================================== --> ส่งมอบแล้ว Toyota Altis ออกรถ 0 บาทเท่านั้น

ส่งมอบแล้ว Toyota Altis ออกรถ 0 บาทเท่านั้น