================================================== --> ส่งมอบรถลูกค้าอีกหนึ่งคัน MITSUBISHI PAJERO SPORT กับเซล์นนท์

ส่งมอบรถลูกค้าอีกหนึ่งคัน MITSUBISHI PAJERO SPORT กับเซล์นนท์