================================================== --> ส่งมอบแล้ว TOYOTA ALTIS ชาวต่างชาติก็สามารถออกได้

ส่งมอบแล้ว TOYOTA ALTIS ชาวต่างชาติก็สามารถออกได้