================================================== --> ส่งมอบแล้ว CHEVROLET COLORADO พนักงานเซเว่นก็สามารถออกได้

ส่งมอบแล้ว CHEVROLET COLORADO พนักงานเซเว่นก็สามารถออกได้