================================================== --> ส่งมอบแล้ว Toyota Vigo Champ พนักงานบริษัท ก็ออกรถแค่ 1,000 บาท

ส่งมอบแล้ว Toyota Vigo Champ พนักงานบริษัท ก็ออกรถแค่ 1,000 บาท