================================================== --> รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไร

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไร

Featured Image

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไร...

ปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินเป็นสิ่งไม่เข้าใครออกใคร การรีไฟแนนซ์รถยนต์จึงเหมือนเป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้คนมีรถผ่อนหนักเป็นเบาได้ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรีไฟแนนซ์พอสมควร โดยคำถามที่มักพบได้บ่อยมาก ๆ ก็คือ รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไร? สามารถดำเนินการได้หรือไม่ บทความนี้จึงอยากอธิบายให้เข้าใจกันชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด?

หลัก ๆ แล้วการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดสามารถทำได้เป็นปกติ โดยจะมีตัวเลือก 2 รูปแบบ ประกอบไปด้วย

1. รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดกับสถาบันการเงินเดิม

เป็นการยื่นเรื่องของรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิม ซึ่งวิธีนี้จะดีตรงที่มีความสะดวกสบาย ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ยุ่งยาก เพียงแค่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการพิจารณาให้ทันทีว่าเข้าคุณสมบัติเพียงพอที่จะให้รีไฟแนนซ์หรือไม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายดำเนินการ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยอาจไม่ได้ถูกอย่างที่คิด

2. รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดกับสถาบันการเงินใหม่

ตรงนี้ก็เหมือนกับดำเนินการใหม่ทั้งหมด แต่มักเป็นวิธีที่หลาย ๆ คนชอบทำ นั่นเพราะสถาบันการเงินใหม่มักมีข้อเสนอ โปรโมชั่น ที่โดนใจมากกว่า ดอกเบี้ยถูก แต่ทั้งนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยทั้งเรื่องขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มเข้ามา เช่น ค่าโอนเล่ม, ค่าใช้จ่ายตรวจสภาพรถยนต์, อากรแสตมป์ ฯลฯ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เมื่อเข้าใจถึงรูปแบบการรีไฟแนนซ์รถยนต์สำหรับคนที่ยังผ่อนรถไม่หมดแล้ว คราวนี้ก็มาระบุถึงขั้นตอนทั่ว ๆ ไปที่ต้องดำเนินการหากคิดรีไฟแนนซ์กัน

1. หาข้อมูลของสถาบันการเงินให้พร้อม

ไม่ว่าจะสถาบันการเงินที่เดิมหรือที่ใหม่ จำเป็นต้องหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า ในเมื่อตัดสินใจจะรีไฟแนนซ์รถยนต์แล้วก็ต้องเลือกให้คุ้มกับตนเองที่สุด เช่น พิจารณาว่าดอกเบี้ยที่ไหนถูกสุด, ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ฯลฯ

2. ดำเนินการติดต่อกับสถาบันการเงิน

เมื่อมองหาสถาบันการเงินที่ใช่แล้วก็ให้เข้าไปติดต่อได้เลย แนะนำว่าควรติดต่อมากกว่า 1 ที่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ หากที่แรกไม่ได้ก็ยังมีสถาบันการเงินแห่งที่ 2 คอยรองรับความต้องการของคุณ

3. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น บัตรประชาชนพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สำเนาเล่มทะเบียนรถ สลิปเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือน สำเนาเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง

4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อทำการประเมินมูลค่ารถ หากทุกอย่างเรียบร้อยก็เสียค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันการเงินระบุ เซ็นสัญญา ยื่นเอกสาร รออนุมัติ

5. เมื่ออนุมัติผ่านแล้วเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ให้ไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

แชร์