pixel

วิธีคำนวณดอกเบี้ยรถมือสอง ต้องทำอย่างไร

Featured Image

 วิธีคำนวณดอกเบี้ยรถมือสอง ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

ลำดับแรกต้องทำความเข้าใจสักนิดว่าระหว่างรถมือหนึ่ง กับ รถมือสอง นั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นหลักว่าชื่นชอบแบบไหน ถ้าหากชอบรถมือสองก็ควรมองหาเต็นท์รถมือสองที่มีคุณภาพ มั่นใจในสินค้า บริการยอดเยี่ยม คราวนี้มาดูวิธีคำนวณดอกเบี้ยรถมือสองที่ใครก็ทำได้กัน

คำนวณเพื่อหาจำนวนเงินดอกเบี้ยต่อปี

ใช้ยอดจัดของไฟแนนซ์ทั้งหมดหลังการหักเงินดาวน์เรียบร้อย x % ของดอกเบี้ยซึ่งขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์แต่ละแห่ง (ยอดจัดไฟแนนซ์ x % อัตราดอกเบี้ย)

คำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา

เมื่อได้ดอกเบี้ยต่อปีในขั้นแรกมาแล้วก็ให้ทำการ x กับจำนวนปีที่ผ่อน (ตรงนี้จึงขึ้นอยู่ที่ว่าผ่อนทั้งหมดกี่ปี (ดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนปีที่ผ่อน)

คำนวณยอดสินเชื่อทั้งหมดเมื่อรวมดอกเบี้ย

วิธีนี้คำนวณก็แสนง่าย ใช้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาที่ได้มาจากข้อก่อนหน้า + ยอดจัดของไฟแนนซ์ทั้งหมด (ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา + ยอดจัดไฟแนนซ์)

คำนวณหา VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

นี่คือค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อต้องออกเงินเอง วิธีคือ ใช้ยอดรวมสินเชื่อกับดอกเบี้ย x 7% ก็จะออกมาเป็นค่า VAT ที่คุณต้องจ่าย (ยอดสินเชื่อทั้งหมดรวมดอกเบี้ย x 7%)

คำนวณยอดรวมสินเชื่อเมื่อรวม VAT

เป็นการคำนวณยอดที่ต้องชำระทั้งหมดเมื่อรวมกับ VAT วิธีคือ ใช้ยอดรวมสินเชื่อกับดอกเดียว + มูลค่าของ VAT ที่คำนวณได้จากข้อก่อนหน้า (ยอดสินเชื่อทั้งหมดรวมดอกเบี้ย + VAT)

คำนวณยอดเบ็ดเสร็จที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน

ใช้ยอดรวมทั้งหมดจากข้อก่อนหน้า หารกับ จำนวนเดือนที่ต้องผ่อนชำระ (ยอดรวมทั้งหมด / จำนวนเดือน)

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยซื้อรถมือสอง

ซื้อ Honda City ปี 2016 ราคาขายคือ 350,000 บาท ผ่อนชำระทั้งสิ้น 48 งวด อัตราดอกเบี้ย 7% จ่ายเงินดาวน์ไปทั้งสิ้น 50,000 บาท เท่ากับยอดจัด 300,000 บาท

300,000 x 7% = 21,000 บาท (ดอกเบี้ยต่อปี)

21,000 x 4 = 84,000 บาท (ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา)

84,000 + 300,000 = 384,000 บาท (ยอดสินเชื้อทั้งหมดรวมดอกเบี้ย)

384,000 x 7% = 6,880 บาท (ค่า VAT ทั้งหมด)

384,000 + 26,880 = 410,880 บาท (ยอดสินเชื่อรวม VAT)

410,880 / 48 = 8,560 บาท (ยอดเบ็ดเสร็จผ่อนชำระต่อเดือน) กรณีมีเศษให้ปัดขึ้นทั้งหมด

…แต่ถ้าคุณคิดว่ายุ่งยากเกินไป คำนวณไมถูก ก็ตรงมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราได้ ที่เพอร์เฟค คาร์ เรามีเจ้าหน้าจากไฟแนนซ์หลายสถาบันคอยให้คำปรึกษาอยู่ทุกวัน 

finance

แชร์